Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Холандия след употреба на психотропни вещества Холандия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Холандия след употреба на психотропни вещества
В Холандия шофирането след употреба на психотропни вещества или други упйващо вщества, които могат да повлияяат на способността на шофиране, е забранено и подлежи на санкции.

Строго забранени вещества
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)
- Aвсички други медикаменти или вещества, които могат да повлияят на способността на шофиране.

Употребата на упойващи и психотропни вечества от водача, се установява посредством тестове на урина и кръвни тестове.