Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Холандия Холандия

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Холандия
Няма въведена тол система за платено ползване на пътищата в Холандия. Заплаща се такса за преминаване през някои тунели (Westerschelde, Kiltunnel).

Westerschelde тунел - тол такса
категория МПС стандартна такса, EUR такса с t-tag, EUR
Категория 5: мотоциклети 2.50 2.50
Категория 1: МПС с дължина до 6 m и височина до 3 m 5.00 3.80
Категория 2: МПС с дължина над 6 m и височина до 3 m 7.45 5.70
Категория 3: МПС с дължина от 6 до 12 m и височина над 3 m 18.20 13.90
Категория 4: МПС с дължина над 12 m и височина над 3 m 25.00 19.00

* t-tag е възможност за отстъпка за абонати. Редовни ползватели на тунела могат да използват т.н. t-tag: електронно устройство, което автоматично отчита преминаванията през тунела и начислява дължимата такса на създаденият вече абонат, като ползват съответната отстъпка. Ползвателите на t-tag могат да преминават през тунела без да е необходимо да спират на пропусквателния пункт.

Повече информация на: https://www.westerscheldetunnel.nl (на холандски)
https://www.movenience.nl/

За абонамент за t-tag: www.movenience.com.

Kiltunnel тунел - тол такси
тип на МПС в брой, EUR с Telecard, EUR
МПС с височина до 2.3 m 2.00 1.45
МПС с височина над 2.3 m 5.00 3.80

Повече информация: https://www.kiltunnel.nl/