Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Холандия Холандия

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти в Холандия
В Холандия има изградени отделни пътни ленди за движение на градския транспорт и на други категории ППС. Лентите са сигнализирани със съответните пътни знаци и маркировка.

Забраната за движение по дадена пътна лента е обозначено с поствен над лентата светлинен знак във формата на червен кръст.

Велосипедна лента, маркирана с непрекъсната линия, е забранена за движение на други ППС.

На скоростен път с 3 и повее ленти на движение в едната посока, тежкотоварните превозни средства и състави от ППС (с дължина над 7 м) е разрешено да използват само най-дясните 2 ленти за движение.