Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Паркиране в Швейцария
В Швейцария са въведени много строг контрол и наказания за неправилно паркиране.

За платено почасово паркиране, на улиците в градовете, са въведени цветови зони:

Бяла зона - разрешено е безплатното паркиране в зоната, за неограничено време (само ако в зоната няма разположени паркинг машини)
Синя зона - разрешено за паркиране само за притежатели на "син диск" (може да се вземе от полицейските участъци, туристическите офис или банките). На диска се записва часа на паркиране. Максималното време разрешено за паркиране е до 90 минути.
Червена зона - за притежатели на "червен диск" (може да се вземе от полицейските участъци, туристическите офис или банките). Осигурява до 15 часа време за паркиране. Жълта зона - забранено е паркирането в зоната.

На някои места в градовете е разрешено безплатното паркиране (на улицата) следобед или през нощта. Такива места са обозначени със съответните пътни знаци и допълнителни табели.

Паркирането в подземните паркинги е по-скъпо. На входа на такъв паркинг се взима паркинг билет. На излизане (преди да се качите в колата) паркинг билета се връща и се заплаща калкулираната за престоя такса. Забранено е шофирането с автомобила до мястото на заплащане на паркинг таксата.