Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Швейцария след употреба на психотропни вещества Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Швейцария след употреба на психотропни вещества
Шофирането в Швейцария, след употреба на психотропни вещества, упойващи вещества или медикаменти, както и всички други вещества, които могат да повлияят на способността за шофиране, е забранено и подлежи на санкции. Строго контролирани са:
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)
Heroin
Amphetamine
Methamphetamin