Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта в Швейцария
В Швейцария са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3,5 t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

В Швейцария, при движение по автомагистрала, минимално допустимата скорост е 80 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение в Швейцария, за превозни средства оборудвани с вериги за сняг, е 80 km/h. Задължително е поставянето на стикер "80" отзад на превозното средство.