Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Използване на предпазни колани в Швейцария
В Швейцария е задължително използването на предпазните колани, с които е оборудвано превозното средство, както за шофьора така и за всички пътници.
Глобата е CHF 60.

Изключение се допуска за:
- пътници със специални медицински сертификати; при пътуване зад граница се изисква издаването на медицински сертификат (от местните медицински власти) съгласно Directive 91/671/EEC
- превозни средства, извършващи доставка и движещи се със скорост до 25km/h
- шофиране със скоростта на пешеходец
- обслужващия персонал в публичния транспорт (автобус, трамваи и др.)

Когато пътниците са деца е задължително те да използват обезопасителни системи, съобразени с ръста и теглото им.
Деца, на възраст над 12 години и по-високи от 150 cm е разрешено да използват стандартните обезопасителни колани в автомобила.