Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Изискване към автомобилните гуми в Швейцария
При шофиране през зимните месеци в Швейцария, към момента няма изискване превозното средство да е оборудвано със зимни гуми. Но, ако превозно средство, което не е оборудвано със зимни гуми и поради това създава опасност за трафика в страната, се налага глоба.

Използването на гуми с шипове е разрешено само на отделни пътни участъци от магистрали A2 и A13, сигнализирани със съответния пътен знак.

Използването на гуми с шипове по останалите пътища в страната е разрешено само при изключително тежки зимни условия (в периода от 1 ноември до 30 април).

Използването на вериги за сняг е разрешено само на пътни участъци, сигнализирани със съответните пътни знаци. Веригите за сняг трябва да бъдат монтирани на минимум 2 от задвижващите колела на превозното средство.