Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на автомобилните стъкла в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Затъмняване на автомобилните стъкла в Швейцария
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминала през стъклото след затъмняването).

В Швейцария е задължително прозрачността на предното стъкло на автомобила и на предните странични стъкла да е минимум 70%.

Допуска се поставянето на засенчваща лента, в горната част на предното стъкло, ако е поставена на височина от минимум 75 cm aнад място на водача и осигурява ясна видимост към обекти на пътя.

За затъмняване на задното стъкло и задните странични стъкла няма предвидени ограничения.