Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Глоби за пътни нарушения в Швейцария
Глоби за движение с превишена скорост в Швейцария:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (CHF) извън населено място, глоба (CHF) на автомагистрала, глоба (CHF)
1-5 km/h 40 40 20
6-10 km/h 120 100 60
11-15 km/h 250 160 120
16 km/h 290 240 180
17 km/h 330 240 180
18 km/h 370 240 180
19 km/h 410 240 180
20 km/h 450 240 180
21 km/h 520 260 260
22 km/h 590 280 260
23 km/h 660 300 260
24 km/h 730 320 260
25 km/h 10 x DI* 340 260
26-29 km/h 10 x DI* 370-460 280-340
30-34 km/h 15 x DI* 10 x DI* 360-480
35-39 km/h 20 x DI* 15 x DI* 10 x DI*
над 40 km/h разглежда се в съда разглежда се в съда разглежда се в съда

*DI (Daily Income - дневен приход) = дневната заплата. Изчислява се като 75% от месечната заплата, разделено на 30.

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Швейцария:
нарушение глоба (CHF)
неправилно спиране 80
неспиране пред знак STOP 60
преминаване на червен сигнал на светофара 250
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 140
престой с включен двигател 60
неправилно използване на фаровете за мъгла 40
превишаване на заплатеното време за паркиране 40 и повече

Някои от глобите е възможно да бъдат заплатени на място, директно на полицейският служител, който издава документ за наложената и платена глоба. В останалите случаи срокът за заплащане на наложена глоба е 30 дни.