Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти за движение в Швеция Швеция

Последно обновяване: Март 2017

Специални пътни ленти за движение в Швеция
В Швеция има обособени отделни ленти за движение, които се използват само от превозни средства на обществения градски транспорт. Те са обозначени със съответните пътни знаци и/или пътната маркировка.

Обособените пътни ленти, разположени в дясно на платното за движение, могат да се използват и от велосипеди и мотопеди.