Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Швеция Швеция

Последно обновяване: март 2017

Допустимо количество на алкохол в кръвта при шофиране в Швеция

Максималното количество на алкохол в кръвта на водача, в Швеция, е 0.2g/l. Освен предвидената глоба, е възможно да бъде наложено и допълнително наказание като лишаване от свобода (в зависимост от установеното количество на алкохол в кръвта) заедно с временно отнемане на шофьорска книжка. Размерът на санкцията (глобата) се определя на базата на годишния доход на водача.