Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Швеция Швеция

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Швеция

В Швеция са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта за леки автомобили и ванове с ремаркета, автобуси и товарни автомобили:
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Максимално допустимата скорост на движение може да бъде различна в ралични участъци от един и съш път в Швеция. Затова се препоръчва да се обръща особено внимание на пътните знаци.

В Швеция са въведени 8 нови пътни участъка, в които максимално допустимата скорост на движение е 120 km/h:
  • E4 Norr Uppsala - Mehedeby (разстояние - 65 km)
  • E4 Norr Gränna - Linköping (разстояние - 85 km)
  • E4 Strömsnäsbruk - söder Örkelljunga (разстояние - 40 km)
  • E6 Båstad - Heberg, переменная скорость (разстояние - 54 km)
  • E6 Heberg - Söder Värö-Backa (разстояние - 103 km)
  • E18 Väster Enköping (разстояние - 29 km)
  • E20 Väster Mariefred - Eskilstuna (разстояние - 44 km)
  • Ако не сте сигурни какво е ограничението на скоростта, по пътя по който се движите, и няма поставени пътни знаци указващи това се препоръчва да се шофира със скорост не по-голяма от 70 km/h до пътен знак, който указва каква е максималната разрешена скорост на движение в конкретния пътен участък.