Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Швеция Швеция

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Швеция

При наложена глоба на място, за констатирано нарушение на правилата за движение, нямата право да заплатите глобата директно на полицая. Глобата трябва да бъде заплатена в срок до 2-3 дни.

Глобите за шофиране с превишена скорост в Швеция са много високи. Затова бъдете изключително внимателни. Дори и при превишение с 1 km/h на максимално допустимата скорост на движение, може да бъде наложена глоба.

Глоби за шофиране с превишена скорост в Швеция:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с глоба, при наложено ограничение на скоростта до 50 km/h, (SEK) fine, при наложено ограничение на скоростта до 70 km/h, (SEK)
1-10 km/h 2000 1500
11-15 km/h 2400 2000
16-20 km/h 2800 2400
21-25 km/h 3200 2800
26-30 km/h 3600 3200
31-35 km/h 4000 3600
36-40 km/h 4000 4000
над 40 km/h 4000
При движение с прекомерно превишена скорост освен глоба се налага отнемане на шофьорската книжа а в някой случаи дори и затвор.