Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Испания след употреба на алкохол Испания

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Испания след употреба на алкохол
В Испания максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.5 ‰.

За млади шофьори, с практически опит по-малък от е години, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта им е 0.3 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача превишава максимално допустимото ниво, наказанието е глоба от € 500.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача превишава максимално допустимото ниво два пъти или е констатирано, че водачът управлява след употреба на алкохол втори, трети и повече пъти (в рамките на година) глобата е € 1,000.

При шофиране под въздействие на психотропни или други упойващи вещества или медикаменти, глобата е € 1,000.

Ако водачът откаже да бъде тестван за употреба на алкохол или упойващи вещества, наказанието е € 500.