Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение в Испания Испания

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта на движение в Испания
В Испания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
на скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Минималната допустима скорост на движение по автомагистрала в Испания е 60 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение, за превозни средства оборудвани с вериги за сняг, е 50 km/h.

Камери за контрол на скоростта
В Испания има инсталирани много камери за контрол на скоростта на движение на пътя.
Камерите фотографират автомобилът движещ се с превишена скорост и изпращат снимка до пътна полиция. Полицаят има право да спре нарушителят и да му наложи глоба на място.

Ако глобата не се заплати на място, автомобилът може да бъде задържан до заплащането й.