Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Словения след употреба на алкохол Словения

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Словения след употреба на алкохол
В Словения максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е до 0.5 ‰, и полицейски служител прецени, че шофьорът не е способен да шофира безопасно, наказанието е глоба от € 300.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.51 ‰ и до 0.8 ‰, глобата е € 600.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.81 ‰ и до 1.1 ‰, глобата е € 900.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 1.1 ‰, наказанието е глоба от € 1,200 и задържане под стража на водача за период от 6 до 12 часа.

За водачи с шофьорски опит по-малък от 3 години, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта им е 0.0 ‰. Ако съдържанието на алкохол в кръвта на такъв неопитен водач е до 0.5 ‰, глобата е € 300.