Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Словения под въздействието на психотропни вещества Словения

Last update: March 2017

Шофиране в Словения под въздействието на психотропни вещества
Шофирането след употреба на психотропни или други упойващи вещества вещества в Словения е забранено и подлежи на санкции.

TСтрого контролирани:
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)

Всички останали наркотични вещества, психоактивни медикаменти и други забранени упойващи вещества са описани в официален списък.