Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в превозно средство в Словения Словения

Последно обновяване: март 2017

Превоз на деца в превозно средство в Словения
В Словения е задължително при превоз на деца, на възраст до 12 години и по-ниски от 150 cm, които пътуват на предната седалка на превозното средство да използват детски обезопасителни системи съобразени с ръста и теглото им.

Не се допуска превоз на деца, на възраст до 3 години, в превозни средства, които е са оборудвани с предпазни колани.

Деца на възраст над 3 години и по-ниски от 150 cm задължително пътуват само на задната седалка на превозното средство.

Глобата е € 200.