Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Словения Словения

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Словения
В Словения са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и превозни средства (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала в Словения е 60 km/h.

Ако превозното средство е оборудвано с вериги за сняг, максимално допустимата скорост на движение е 50 km/h.