Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Словения Словения

Last update: March 2017

Използване на мобилен телефон при шофиране в Словения
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство в Словения, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Глобата е € 120.