Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Словения Словения

Последно обновяване: март 2017

Глоби
Глоби за движение с превишена скорост в Словения:
превишаване на максимално допустимата скорост с в жилищна зона, глоба (Euro) в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба(Euro) на автомагистрала, глоба (Euro)
до 5 km/h 40 40 40 40
5-10 km/h 80 80 40 40
11-20 km/h 300 250 40 80
21-30 km/h 1000 500 160 80
41-50 km/h 1200 1000 500 250
51-60 km/h 1200 1200 1200 500
над 60 km/h 1200 1200 1200 1200

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Словения:
нарушение глоба (Euro)
при причиняване на ПТП 200-950
за напускане на мястото на ПТП 1200
шофиране под въздействие на наркотици или други упойващи медикаменти 950
неправилно изпреварване 500
отнемане на предимство на пътя 300
преминаване на червен сигнал на светофара 300
преминаване на жълт сигнал на светофара 200
изпреварване в тунел 700
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 80
не спазване на безопасна дистанция при движение след друго ППС 160

Глобата може да бъде заплатена на място, при което полицейският служител издава официален документ за наложената и заплатена глоба.

Ако наложената глоба се заплати е рамките на до 8 дни, получавате отстъпка от 50%.

Ако чуждестранен водач откаже да заплати на място наложената му глоба, полицията ще отнеме личната му карта или свидетелството за управление на МПС и ще ги изпрати в съда като гаранция за заплащане на наложената глоба.