Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Словакия под въздействие на психотропни вещества Словакия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Словакия под въздействие на психотропни вещества
В Словакия шофирането след употреба на психотропни вещества или други упойващи вещества или медикаменти, които могат да повлияят на способността на шофиране е забранено и подлежи на санкции. Употребата на упойващи и психотропни вещества от водача, се установява посредством тестове

Строго контролирани:
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)
Всички други вещества или медикаменти, които могат да повлияят на способността за управление на моторно превозно средство