Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Словакия Словакия

Last update: March 2016

Превоз на деца в автомобил в Словакия
В Словакия е задължително, при пътуване на деца в превозно средство, те да използват детска седалка или обезопасителна система съобразени с ръста и теглото им.

Изключение се допуска:
- за автомобили, в които вече има инсталирани 2 детски седалки отзад - тогава трето дете, на задната седалка, на възраст до 3 години и по-ниско от 150 cm, се допуска да използва стандартните обезопасителни колани на автомобила.
- за деца на възраст над 3 години се допуска да използват обезопасителен колан, ако автомобилът не е оборудван с детска седалка, но само ако пътуват на задната седалка.

Деца на възраст до 12 години и по-ниски от 150 cm не се допуска да пътуват на предната седалка.

Глобата е € 60.