Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Словакия Словакия

Последно обновяване: март 2017

Паркиране в Словакия
Паркирането на улицата в централните градски части на Словакия е разрешено само в определени зони.
За паркиране в някои от големите градове в страната се изисква да бъде закупен паркинг билет и да бъде поставен на видно място на таблото на автомобила (от вътрешната страна на автомобил). Паркинг билета може да бъде закупен от павилионите за вестници или цигари.

В зоните, където е разрешено паркирането на тротоара, е задължително да се остави минимално разстояние от 1.5 m между автомобила и сградата, за да може свободно да преминават пешеходци.

Паркирането на улицата в Братислава е платено в часовия диапазон от 08:00 до 16:00. Паркирането се заплаща със специални карти. Цената на такава карта е € 0.70 за час.

В историческата част на Братислава има изградени много паркинг зони и подземни гаражи. Цената за тях е € 1.00 за 30 минути.

В някои градове е въведена електронна система, на входа на паркинг зоните, която информира за броя на свободни места за паркиране в зоната. Данните от тази система се визуализират и на табла разположени на основните пътни артерии. Повече информация за правилата за паркиране в Братислава: http://www.parkovanieba.sk

Неправилно паркирани ППС се преместват принудително на наказателен паркинг за сметка на собственика. При първо нарушение на правилата за паркиране глобата е € 65 а при второ € 225.