Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Словакия Словакия

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Словакия
В Словакия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети, леки коли и превозни средства с ремаркета (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на магистрала или скоростен път, в населено място 90 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета (с тегло над 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала в Словакия е 80 km/h, а когато преминава през населени места - 65 km/h. Глобата е € 60.