Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Словакия Словакия

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Словакия
В Словакия използването на предпазните колани е задължително както за водача така и за всички пътници в автомобила.

Изключение се допуска:
- за водача и пътниците на ППС със специален режим на движение
- за инструктори по кормуване, когато са на работа
- за хора с ръст по-ниски от 150 см
- за таксиметрови шофьори, когато са на работа
- по медицински причини

Глобата е € 50 за всеки пътник без колан.

Всички деца, които пътуват в превозно средство трябва да използват детска седалка или детска обезопасителна система съобразена с ръста и теглото им.

Изключение се допуска при:
- автомобили, в които вече има инсталирани 2 детски седалки отзад - тогава трето дете, на задната седалка, на възраст до 3 години и по-ниско от 150 cm, се допуска да използва стандартните обезопасителни колани на автомобила.
- деца на възраст над 3 години се допуска да използват обезопасителен колан, ако автомобилът не е оборудван с детска седалка, но само ако пътуват на задната седалка.