Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Словакия Словакия

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Словакия
Глоби за шофиране с превишена скорост в Словакия:
превишаване на максимално допустимата скорост с в населени места, глоба (Euro) извън населени места, глоба (Euro)
6-9 km/h 20 20
10-14 km/h 40 20
15-19 km/h 50 40
20-24 km/h 90 40
25-29 km/h 140 60
30-34 km/h 200 130
35-39 km/h 280 200
40-44 km/h 360 300
45-49 km/h 440 400
50-54 km/h 540 500
55-59 km/h 650 650
над 60 km/h административно наказание административно наказание

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Словакия:
нарушение глоба (Euro)
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 150
създаване на опасност за други участници в движението, при изпреварване 30
внезапно намаляване на скоростта на движение, без причина 60
използване на неприлични думи или жестове към други участници в движението 30
изхвърляне на боклук през прозореца на автомобила 60
шофиране в аварийната лента 150
не подаване на сигнал при маневра 50
шофиране в лявата лента, ако пътя е с две пътни ленти за движение, във всяка посока, когато дясната лента е свободна 60
неправилно изпреварвана, в зона където е забранено 150
преминаване на червен сигнал на светофара 150
неправилно използване на звуков сигнал или на светлините на автомобила 30
създаване на опасност за останалите участници в движението, при маневра шофиране назад 60
шофиране на мотоциклет без каска 60
консумация на храна или напитки или пушене по време на управление на мотоциклет (включително и пътниците) 60
неправилно преминаване през ЖП прелез 150
спиране или паркиране на автомагистрала, с изключение на специално разрешените за целта места 60
шофиране на превозно средство покрито със сняг 60

При налагане на глоба за нарушение на правилата за движение, тя може да бъде заплатена и на място. С този случай полицейският служител издава официален документ за платената глоба.

Забранено е паркирането на тротоара, в старата част на градовете, дори и ако е оставено свободно пространство за преминаване на пешеходци по тротоара по-широко от 1.5 meters.

При шофиране зад друго превозно средство задължително трябва да се спазва изискването за безопасна дистанция равняваща се на правилото за 2-те секунди.

Например при скорост от 90 km/h безопасната дистанция (при движещи се един след друг автомобили) трябва да бъде минимум 50 m, при скорост от 110 km/h трябва да е поне 61 m, а при скорост от 130 km/h трябва да е минимум 72 метра.

Закон за движението по пътищата в Словакия (на словашки език)