Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Сърбия след употреба на алкохол Сърбия и Монтенегро

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Сърбия след употреба на алкохол
В Сърбия максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.3 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 0.51 ‰ до 1.2 ‰, наказанието е глоба от RSD 6,000 до RSD 20,000 и отнемане на шофьорската книжка за период от до 3 месеца.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 1.21 ‰ до 2.0 ‰ наказанието е глоба от RSD 15,000 до RSD 30,000 и отнемане на шофьорската книжка за период до 8 месеца.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 2.0 ‰ наказанието е глоба от RSD 100,000 до RSD 120,000 или затвор за срок до 15 дни, и отнемане на шофьорската книжка за период до 8 месеца.

Ако, под въздействието на алкохол, водачът е предизвикал ПТП наказанието нараства с 30-50%.