Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в превозно средство в Сърбия Сърбия и Монтенегро

Последно обновяване: юни 2017

Превоз
В Сърбия е задължително когато деца, на възраст до 3 години, пътуват в превозно средство да използват детски обезопасителни системи, подходящи за ръста и теглото им.

Деца, на възраст до 3 години, се разрешава да пътуват на предната седалка на автомобила, само ако използват обезопасителна система поставена обратно на посоката на движение, и е изключена системата за активиране на въздушната възглавница.

Глобата е от RSD 15,000 до RSD 30,000.