Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми в Сърбия Сърбия и Монтенегро

Последно обновяване: юни 2017

Изискване към автомобилните гуми в Сърбия
При шофиране в Сърбия през зимните месеци (особено в периода от 1 ноември до 1 април) превозните средства задължително трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми (на всички колела). Гумите трябва да носят маркировката (M&S). Минимално допустимата дълбочина на протекторния рисунък (за зимна гума) е 4 mm.

Забранено е използването на гуми с шипове. Използването на вериги за сняг е разрешено, само при изключително тежки зимни условия, в участъци от пътя, които са маркирани със съответния пътен знак. Веригите за сняг трябва да бъдат поставени на по 2 от задвижващите колела на превозното средство.