Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Сърбия Сърбия и Монтенегро

Последно обновяване: юни 2017

Глоби за пътни нарушения в Сърбия
Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Сърбия:
нарушение глоба (RSD)
шофиране в населено място с превишена скорост, с 21-50 km/hнад максимално допустимата скорост 6,000-20,000
шофиране в извън населено място с превишена скорост, с 41-60 km/h над максимално допустимата скорост 6,000-20,000
шофиране в извън населено място с превишена скорост, с 61-80 km/h над максимално допустимата скорост 15,000-30,000
шофиране в населено място с превишена скорост, с надn 70 km/h над максимално допустимата скорост 10,000-120,000
шофиране в извън населено място с превишена скорост, с над 80 km/h над максимално допустимата скорост 100,000-120,000
отнемане на предимство на пътя 6,000-20,000
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 15,000-30,000
преминаване на жълт или червен сигнал на светофара 15,000-30,000
неправилно изпреварване 15,000-30,000

Закон за движението по пътищата в Сърбия

Повече информация за наказания за пътни нарушения в Сърбия.