Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Русия Русия

Последно обновяване: юли 2017

Превоз на деца в автомобил в Русия
Деца на възраст до 7 години задължително трябва да пътуват обезопасени с детски системи за безопасност, съобразени с ръста и теглото им и отговарящи на изискванията на Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Деца на възраст от 7 до 11 години (включително) при пътуване трябва да са обезопасени с детски системи за безопасност съобразени с ръста и теглото им, или да използват производствените колани за безопасност в автомобила (ако отговарят на съответните изисквания на ТР ТС 018/2011). Деца на възраст от 7 до 11 години е разрешено да пътуват на предната седалка на автомобил само ако са обезопасени с помощта на специализирани детски системи за безопасност съобразени с ръста и теглото им.

В Русия е задължително деца, на възраст до 12 години, да пътуват само в превозно средство оборудвано с предпанзи колани и то само ако използват обезопасителна система, съобразена с ръста и теглото им.

Забранено е деца на възраст до 12 години да пътуват на задната седалка на мотоциклет.

Глобата е RUB 3,000.