Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение в Русия Русия

Последно обновяване: юли 2017


Ограничения на скоростта на движение в Русия
В Русия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети:
в населени места 60 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с тегло до 3,5t:
в населени места 60 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 60 km/h
извън населени места 70 km/h
на скоростен път 70 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Максимално допустимата скорост на движение за междуградски автобуси и минибусове за превоз на пътници е 90 km/h по всички пътища извън населени места.

Максимално допустимата скорост на МПС за организиран превоз на деца е 60 km/h по всички пътища извън населени места.

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала, в Русия, е 40 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение в жилищна зона е 20 km/h.

Максимално допустимата скорост при теглене на повредено МПС е 50 km/h.

С решение на собствениците на някои пътни участъци може да се въведат допълнителни ограничения за скоростта на движение за лекотоварни превопзни средства с тегло до 3.5 t, като на места допустимата максимална скорост на движение може да е 130 km/h (на пътища обозначени с пътен знак - автомагистрала: «5.1 Автомагистраль»), и до 110 km/h (на пътища обозначени с пътен знак - автомобилен път: «5.3 Дорога для автомобилей»". Такива пътни участъци се сигнализират и с пътен знак: «3.24 Ограничение максимальной скорости».

В зоната на действие на пътен знак «5.21 Жилая зона» (жилищна зона) максимално допустимата скорост на движение за всички ППС е 20 km/h.