Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Румъния след употреба на психотропни вещества Румъния

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Румъния след употреба на психотропни вещества
В Румъния шофирането след употреба на психотропни вещества, упойващи вещества и медикаменти както и всички други вещества, които могат да повлияят на способността за шофиране е забранено и подлежи на санкции.

Строго контролирани вещества (но не само):
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)