Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешен телефонон номер в Румъния Румъния

Последно обновяване: юни 2017

Спешен телефонон номер в Румъния
В Румъния се използва единният европейски номер за спешни повиквания 112. На него може да се позвъни при ннужда от пътна помощ, информация, спешна медицинска помощ, полиция, пожарна беозпасност.