Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Румъния Румъния

Последно обновяване: юни 2018

Паркиране в Румъния
Към момента не във всички градове в Румъния има инсталирани маркинг машини.
Обикновено таксата за паркиране на улицата се заплаща на служител на паркинги и гаражи. Таксата варита от € 0.5 до € 1.5 на час. При заплащане на служителя, той издава касова бележка.

В Букурещ паркоместата са силно ограничени. Поради това е силно препоръчитлно автомобилът да се остави на изградените на входовете на града паркинги, а за навлизане в града да се използва градски транспорт.