Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Румъния Румъния

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта в Румъния
В Румъния са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 100 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло над 3t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

За млади водачи на МПС, с шофьорски опит по-малък от 1 година, максимално допустимата скорост на движение е с 20 km/h по-малка от съответната разрешена скорост на движение за останалите категории првозни средства.