Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на светлините на автомобила в Румъния Румъния

Последно обновяване: юни 2017

Използване на светлините на автомобила в Румъния
При шофиране в Румъния е задължително превозното средство да се движи с включени къси светлини 24 часа в денонощието, през цялата година.

Наказанието е глоба от RON 134.
Забранено е използването на фаровете на мъгла при ясна видимост. Наказанието е глоба от RON 201.

The mandatory equipment that is necessary to keep in a car:
- First aid kit
- Warning reflective triangle - according to the road traffic law in Romania, you need to have 2 warning triangles
- Fire extinguisher
- Reflective vest - any person leaving the vehicle outside the settlements, must wear a reflective vest