Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Румъния Румъния

Последно обновяване: юни 2017

Глоби за пътни нарушения в Румъния
Глоби за движение с превишена скорост в Румъния:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с глоба (RON)
10-20 km/h 134
21-30 km/h 201
31-40 km/h 268
41-50 km/h 402
над 50 km/h 603-1340

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Румъния:
нарушение глоба (RON)
не подаване на сигнал преди маневра 67-134
неправилно паркиране 201
липса на задължително оборудване в автомобила 268-335
неправилно изпреварване 335
преминаване на червен сигнал на светофара 268-335
използване на звуков сигнал (клаксон) за повече от 1 минута 603-1340
неправилно преминаване през ЖП прелез 603-1340

За някои пътни нарушение са налага и допълнително наказание - налагане на наказателни точки. Всяка наказателна точка се равнява на RON 67.

Глобата може да бъде заплатена на място директно на полицейският служител, в замяна на което той издава официален документ удостоверяващ плащането.

Ако глобата се заплати на място, получавате 50% отстъпка от стойността й.