Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Португалия след употреба на алкохол Португалия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Португалия след употреба на алкохол
В Португалия, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.49 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е от 0.50 ‰ до 0.79 ‰, наказанието е глоба от € 250 до € 1,250, и отнемане на шофьорската книжка за период от 1 месец до 1 година.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е от 0.8 ‰ до 1.19 ‰, наказанието е глоба от € 500 до € 2,500, и отнемане на шофьорската книжка за период от 2 месеца до 2 години.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 1.2 ‰, наказанието е отнемане на шофьорската книжка за период от 3 години и затвор до 1 година.