Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Португалия Португалия

Последно обновяване: март 2017

Паркиране в Португалия
В Португалия правилата за паркиране на улицата зависят от часа, деня от седмицата и дори месеца. В различните градове има въведени различни правила за платено паркиране.

Ако на пътя е поставен пътен знак "Паркирането забранено" (Estacionamento Proibido) - пресечен с червена линия на бял или син фон, означава, че паркирането е забранено на по-малко от 5 метра преди кръстовище, 25 m преди и 5 m преди автобусна спирка, на 6 преди или след трамвайна спирка.

Паркирането на улица с еднопосочно движение е разрешено само от дясната страна, по посока на движението. В някои градски части паркирането (от 08:00 до 18:00) е разрешено само за притежателите на специално разрешително (Cartão de Residente). Тези зони са обозначени със съответният пътен знак.

Паркирането в жилищна зона е разрешено само за хора с адресна регистрация в зоната.
Паркинг служителите винаги са в униформа.
Глобата за неправилно паркиране е от € 30 до € 150.