Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Португалия Португалия

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Португалия
Глоби в Португалия, за шофиране с превишена скорост:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населени места, глоба (Euro) извън населени места, глоба (Euro)
до 20 km/h 60-300 60-300
21-30 km/h 120-600 60-300
31-40 km/h 120-600 120-600
41-50 km/h 30-1500 120-600
51-60 km/h 300-1500 120-600
61-80 km/h 500-2500 300-1500
над 80 km/h 500-2500 500-2500

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Португалия:
нарушение глоба (Euro)
шофиране по автомагистрала със скорост по-ниска от 50 km/h 60-300
преминаване на червен сигнал на светофара 120-600
неправилно изпреварване, отдясно 250-1250
несъобразяване със сигналите подавани от пътна полиция 120-2500
не сигнализиране на маневра 60-300
шофиране в лентата за насрещно движение 250-1250
отнемане на предимство 250-1250
неправилно изпреварване, в зона където изпреварването е забранено 120-600
неправилно преминаване през ЖП прелез 120-600
спиране на автомагистрала 250-1250
шофиране назад по автомагистрала 500-2500

Глобата може да бъде заплатена на място на полицая, който я е наложил. Повечето полицейски служители са оборудвани с преносими ATM, през който може да става разплащането с карта. При заплащане на глобата на място, полицейският служител издава официален документ удостоверяващ плащането.

Ако чуждестранен гражданин откаже (или не може) да заплати на място наложената глоба, от него ще бъде поискано да заплати депозит. Ако водача откаже, полицейският служител има право да задържи шофьорската книжка на водача, регистрационния документ на автомобила или дори в някои случаи да конфискува автомобила.