Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Полша след употреба на психотропни вещества Полша

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Полша след употреба на психотропни вещества
Шофирането след употреба на психотропни или упойващи вещества в Полша е забранено и подлежи на санкции. Употребата на упойващи и психотропни вечества от водача, се установява посредством тестове на урина и кръвни тестове.

Строго контролирани вещества:
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)
- Amphetamine

При шофиране е забранена употребата на каквито и да било други медикаменти или вещества, които могат да повлияят на способността за управление на превозното средство.