Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скороста в Полша Полша

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скороста в Полша
В Полша са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничния на скоростта за мотоциклети и автомобили(с тегло до 3t):
в населено място 50 km/h (и 60 km/h от 23:00 до 06:00)
извън населено място 90 km/h (на път с 1 лента за движение във всяка посока)
извън населено място 100 km/h (на път с 2 ленти за движение във всяка посока)
на скоростен път 100 km/h (на път с 1 лента за движение във всяка посока)
на скоростен път 120 km/h (на път с 2 ленти за движение във всяка посока)
на автомагистрала 140 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h (и 60 km/h от 23:00 до 06:00)
извън населени места 70 km/h (на път с 1 лента за движение във всяка посока)
извън населени места 80 km/h (на път с 2 ленти за движение във всяка посока)
на скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала в Полша е 40 km/h.