Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Норвегия Норвегия

Последно обновяване: юни 2017 г.

Правила за шофиране в Норвегия след употреба на психотропни вещества

За 20 психотропни вещества в Норвегия са въведени максимално допустими концентрации на веществото в кръвта на водача (0,02%), по аналог на забраната за употреба на алкохол. Сред тях са бензодиазепини, канабис, гама-хидроксибутират (GHB), халюциногени и опиоиди.

За 13 от тези 20 вещества са определени ограничения за употребата им и налагане на степенувани санкции. За тях е определена максимално допустима концентрация в кръвта на водача, при която се наблюдава влошаване на реакциите по време на управление на автомобила, сравними с тези при концентрация на алкохол в кръвта от 0,05% и 0,12%:
 • Алпразолам (3 нг/мл)
 • Клоназепам (1,3 нг/мл)
 • Диазепам (57 нг/мл)
 • Феназепам (1,8 нг/мл)
 • Флунитразепам (1,6 нг/мл)
 • Нитразепам (17 нг/мл)
 • Оксазепам (172 нг/мл)
 • Золпидем (31 нг/мл)
 • Зопиклон (12 нг/мл)
 • Тетрахидроканабинол (1,3 нг/мл)
 • Амфетамин (41 нг/мл)
 • Кокаин (24 нг/мл)
 • MDMA (екстази) (48 нг/мл)
 • Метамфетамин (45 нг/мл)
 • Гама-хидроксибутират (GHB) (10 300 нг/мл)
 • Кетамин (55 нг/мл)
 • ЛСД (1 нг/мл)
 • Бупренорфин (0,9 нг/мл)
 • Метадон (25 нг/мл)
 • Морфин (9 нг/мл)