Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Норвегия Норвегия

Последно обновяване: юни 2017 г.

Правила за шофиране в Норвегия след употреба на алкохол

Максимално допустимата концентрация на алкохол в кръвта на водача, при шофиране на автомобил са определени в зависимост от опита на шофьора и категорията МПС, за която има удостоверение за управление, а именно:
  • 0,2 г/л - за опитни шофьори
  • 0,2 г/л - за неопитни шофьори
  • 0,2 г/л - за професионални шофьори
  • На професионалните шофьори е забранено да употребяват алкохол по време на работа и 8 часа преди началото на работният им ден.

    Ако нивото на алкохол в кръвта е в границите от 0,21% до 0,5% , глобата е в порядъка на NOK 6 000.

    Ако нивото на алкохол в кръвта е по-голямо от 0,5%, санкцията е в порядъка на NOK 10 000, както e и възможно лишаване от свобода (в зависимост от установеното количество на алкохол в кръвта на водача).