Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти за движение в Норвегия Норвегия

Последно обновяване: юни 2017 г.

Специални пътни ленти за движение в Норвегия

В Норвегия има въведени отделни пътни ленти за движение, които са запазени/предназначени за различни видове превозни средства, като това е указано със съответните пътни знаци.

Шофьорите трябва да се съобразяват, при движението си, и да ползват само лентата/лентите, предназначена/и за управляваното от тях превозно средство.