Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Молдова Молдова

Последно обновяване: април 2017

Глоби за пътни нарушения в Молдова
За определяне на глобите, при нарушение на правилата за движение по пътищата в Молдова, е въведена конвенционална единица. Една конвенционална единица се равнява на MDL 50.

За физически лица са глобите са в размер от 1 до 150 конвенционални единици, а за юридически лица от 10 до 500 конвенционални единици.

Нарушителят има право да заплати половинага глоба, ако го направи в срок до 72 часа от налагане на наказанието.

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение по пътищата в Молдова:
нарушение глоба (MDL)
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 10-20 km/h 300-600
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 21-40km/h 600-900
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с над 41 km/h 1200-1500
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 150-300
неправилно преминаване през ЖП прелез 3000-3750 или полагане на обществен труд от 30-40 часа или лишаване от право за управление на МПС за срок от 1 година
преминаване на червен сигнал на светофара 750-900
неспазване на правилата за движение в жилищна зона 150-300
неправилно паркиране или спиране за престой 150-300
шофиране с шофьорска книжка несъответстваща на категорията на управляваното МПС 900-1500
шофиране без шофьорска книжка 1500-3000
шофиране, при наложено наказание за забрана за упралвние на МПС 3000-4500
предоставяне на МПС на лице, което няма шофьорска книжка или му е наложено наказание забрана за управление на МПС 1500-3000
шофиране, след употреба на алкохол или наркотични вещества 17500-25000 и лишаване от право за управление на МПС за 2-3 години
предоствяне право да управлява МПС на лице употребило алкохол или е под въздействието на наркотични вещества 17500-25000 или отнемане на шофьорската книжка за срок от 1-3 години
нарушаване правилата за използване на предпазни колани, каски, светлоотразителни жилетки или детски столчета 450-600
разговаряне по мобилен телефон, по време на шофиране, без използването на система за свободни ръце 450-600
шофиране, при наложено наказание за забрана за упралвние на МПС 3000-4500
неспазване предписанията на пътните знаци 600-750
неспазване сигналите на регулировчика 1350-1500
не осигуряване на предимство на МПС със специален режим на движение 750-900
причинаване на ПТП с леки имуществени вреди 900-1200
причиняване на ПТП с пострадаи хора, с леки телесни повреди 1200-1500
управление на МПС по изключително силно алкохолно или наркотично въздействие 37500-42500 или полагане на обществено полезен труд от 200-240 часа или отнемане на шофьорската книжка за срок от 3-5 години
отказ от страна на шофьора да бъде тестван за употреба на алкохол или наркотични вещества 45000-50000 или полагане на обществено полезен труд за 200-240 часа и отнемане на шофьорската книжка за срок от 3-5 години
напускане на мястото на ПТП 27500-42500 или полагане на обществено полезен труд за 200-240 часа или лишаване от свобода за срок до 2 години