Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Малта Малта

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Малта
В Малта няма въведена система за платено ползване на пътищата в страната.